• Knihy

  Jakub Deml – Zapomenuté světlo

  Původně publikováno v roce 2013 Jakub Deml je kontroverzní český kněz a básník, představitel (neoficiálního) katolického mysticismu a kritik oficiálních církevních představitelů, mezi jeho přátele patřil i významný český symbolista Otokar Březina. Deml psal celý život spousty deníkově zaměřených spisků ve kterých polemizuje se svými čtenáři i kritiky; dnes by měl zřejmě hojně navštěvovaný/diskutovaný blog. Většina jeho děl je dnes zapomenutá, známější jsou „Šlépěje“ a povědomí širší veřejnosti získalo díky zfilmování „Zapomenuté světlo“. Film je…

 • Knihy

  Egon Bondy – Leden na vsi

  Původně publikováno v roce 2007. Po smrti Egona Bondyho začalo vycházet mnoho jeho prací v nových vydáních, takže má člověk příležitost doplnit si sbírku, i když v kompletaci jeho díla moc nedoufám. Jedním z těchto nových vydání je i „Leden na vsi“ z ledna 1977, která navíc obsahuje „Dopis Ladislavu Radoňovskému o Marxovi a ateismu“, také (zřejmě) z roku 1977. Pouze nevím, zda je tento dopis zamýšlenou integrální součástí textu, nebo byl jen přidán v…

 • Nezařazené

  Ladislav Klíma – Velký román

  Základním a nejrozsáhlejším prozaickým dílem Ladislava Klímy, patrně nejoriginálnějšího českého filosofa a provokativního spisovatele, je Velký román. I přes značný rozsah jde o torzo, které vyšlo v několika různých verzích, já jsem četl (a hodnotím) verzi, kterou k vydání sestavila autorova družka Kamila Lososová.  Ve své filosofii i literárním díle navazuje Klíma na filozofické myšlenky A.Schopenhauera a F.Nietzscheho a rozvíjí je směrem k absolutnímu solipsismu a absolutní vůli. Představuje novou morálku a vyššího člověka, obojí však demonstruje na dekadentní aristokracii nebo zločincích, takže člověk má nakonec pocit,…