• Papírové modely

    Katedrála v Turku, 1:1000

    Katedrála v Turku je opravdu impozantní stavba a její návštěvu lze jen doporučit. Na pokladně je možno koupit mnoho propagačních materiálů včetně papírového minimodýlku v měřítku 1:1000. 14 dílů zabírá plochu jedné stránky o něco větší než A5, papír je však poměrně tuhý a (laserový?) tisk je lesklý a citlivý. To není pro modeláře úplně optimální – papír se obtížně ohýbá a potištěná strana se snadno poškrábe. Většina dílů se vzhledem k rozměrům lepí na…