• Knihy

    Jakub Deml – Zapomenuté světlo

    Původně publikováno v roce 2013 Jakub Deml je kontroverzní český kněz a básník, představitel (neoficiálního) katolického mysticismu a kritik oficiálních církevních představitelů, mezi jeho přátele patřil i významný český symbolista Otokar Březina. Deml psal celý život spousty deníkově zaměřených spisků ve kterých polemizuje se svými čtenáři i kritiky; dnes by měl zřejmě hojně navštěvovaný/diskutovaný blog. Většina jeho děl je dnes zapomenutá, známější jsou „Šlépěje“ a povědomí širší veřejnosti získalo díky zfilmování „Zapomenuté světlo“. Film je…

  • Knihy

    Jakub Deml – Podzimní sen

    Jakub Deml, kněz a spisovatel, patřil do okruhu Katolické moderny. Jeho dílo nebylo v době vzniku přijímáno zrovna kladně ať už kvůli kritice Masaryka a Beneše nebo pro proněmecké sympatie. Také kritická kniha o básníkovi O.Březinovi Demlovi ublížila, přitom byli oba spisovatelé přáteli a Deml pouze bořil zažitý idealistický obraz tohoto významného symbolického básníka. Širší veřejnosti bude Deml známý (pokud vůbec) volně zfilmovanou knihou „Zapomenuté světlo„, původně zabavenou cenzurou. Demlovo dílo je však mnohem širší…